Recuperare de căldură

Unitățile centralizate cu recuperare de căldură sunt sisteme de ventilație care au rolul de a menține un nivel optim de calitate a aerului în interiorul clădirilor, prin introducerea de aer proaspăt și eliminarea aerului viciat.

Aceste unități de ventilație au o caracteristică importantă: ele recuperează energia termică din aerul evacuat și o folosesc pentru a preîncălzi sau pre-răci aerul proaspăt introdus în spațiu, astfel, se obține o eficiență energetică mai bună și se reduc costurile de încălzire sau răcire a clădirii.

Unități recuperare de căldură

Unitățile centralizate cu recuperare de căldură pot fi folosite în clădiri rezidențiale, comerciale sau industriale și contribuie la menținerea unui mediu interior sănătos, cu un nivel optim de umiditate și temperatură, reducând în același timp consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră.