Unitățile centralizate cu recuperare de căldură sunt sisteme de ventilație care au rolul de a menține un nivel optim de calitate a aerului în interiorul clădirilor, prin introducerea de aer proaspăt și eliminarea aerului viciat. Aceste unități de ventilație au o caracteristică importantă: ele recuperează energia termică din aerul evacuat și o folosesc pentru a preîncălzi sau pre-răci aerul proaspăt introdus în spațiu. Astfel, se obține o eficiență energetică mai bună și se reduc costurile de încălzire sau răcire a clădirii.

Principalele componente ale unei unități centralizate cu recuperare de căldură sunt:

    • Ventilatorul de extracție: extrage aerul viciat din interiorul clădirii.
    • Ventilatorul de admisie: introduce aer proaspăt în clădire.
    • Schimbătorul de căldură: acesta este elementul cheie în procesul de recuperare a energiei termice. Schimbătorul de căldură poate fi de mai multe tipuri, cum ar fi: plăci, rotoare sau tubulare. Funcționează prin transferul de căldură între fluxurile de aer evacuat și aer proaspăt, fără amestecarea celor două fluxuri de aer.
    • Filtru: filtrează aerul proaspăt pentru a elimina particulele și poluanții.

Unitățile centralizate cu recuperare de căldură pot fi folosite în clădiri rezidențiale, comerciale sau industriale și contribuie la menținerea unui mediu interior sănătos, cu un nivel optim de umiditate și temperatură, reducând în același timp consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră.